Вече 25 години ние предлагаме свободен избор на дейности и изяви в областта на изкуството, науката, спорта, компютърните технологии, художествено-творческите дейности, гражданското общество и източно-православната религия.