ВАРНЕНСКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ОПЕРА

 

Художествен ръководител и диригент – Ганчо Ганчев,  GSM: 0878919426,   e-mal: ggganchev@abv.bg

Хор-майстор и корепетитор – Миглена Шишева,  GSM:  0878126073, e-mal: megishisheva@abv.bg

Балетен педагог – Бистра Бъчварова, GSM: 0878362028


ВАРНЕНСКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ОПЕРА (ВДЮО) при ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-Варна, България е създадена през 1993 год. и е единствен по рода си състав в страната. Състои се от 4 формации-солисти, хор, балет и оркестър, в които участват над 80 деца и младежи на възраст от 6 до 18год.

ВДЮО работи с творчески екип от утвърдени в своята област професионалисти:Ганчо Ганчев-худ.ръководител и диригент, Миглена Шишева-хормайстор и корепетитор, Петя Петкова – театрален педагог, Бистра Бъчварова-балетмайстор, Галина Станишева-вок. педагог, Тодор Игнатов-художник-сценограф.

Основната цел на творческия екип е сценична реализация на малките артисти в различни музикално-сценични жанрове, както и концертни изпълнения на вокални,инструментални и вокално-инструментални творби.

През годините на съществуване, състава е реализирал над 12 мюзикъла като повечето от тях са творби със световна известност – детската опера “Малкият коминочистач” от Бенджамин Бритън, мюзикъла “Скрудж” от Джеймс Лейси(по “Коледна приказка”-на Чарлз Дикенс), ”Коледна приказка” от Елжбиета Ейсимонт, мюзикъла – „Магьосникът от Оз” – от Харолд Арлен, мюзикъла на Ленард Бърнстейн „Уестсайдска история” и др. Поставяни са и с голям успех българските мюзикъли “Ваканция на село” , ”Тип и Топ от планетата Флоп” от Георги Занев, музикално-драматичната приказка “Пук” по Валери Петров,музика Андрей Дреников , „Един американски уикенд” – от Александър Йосифов и др.Присъстват и множество хорови,инструментални и балетни творби с които съставът се представя на концертния подиум.

ВДЮО участва и в постановките на Оперно-филхармонично дружество – Варна “Кармен” от Ж.Бизе, ”Отело” от Дж.Верди, ”Турандот” от Дж.Пучини, които се представят и на Международния музикален Фестивал“Варненско лято”, съвместно със световно известни наши певци като Гена Димитрова,Галина Савова,Емил Иванов и др.

От 1999г.- до сега съставът редовно участва участва на в ежегодно провеждащия се национален фестивал на оперното изкуство в България /Стара Загора/ наред с професионалните оперни театри от страната.

През м.ноември 1999г. под егидата на английския посланик в България – Р.Стаг ВДЮО изнесе благотворителен спектакъл в гр.София на детската опера “Малкият коминочистач”(Б.Бритън).

През м.декември 1999г. ВДЮО осъществи голямо концертно турне в гр.Торонто – Канада по покана на Канадски детски оперен хор (ССОС). Турнето бе осъществено със съдействието на консулството на РБългария в Канада и Българския Културен Център-гр.Торонто. Там съставът се представи с три спектакъла на детската опера “Малкият коминочистач” (два от тях бяха изиграни на сцената на du Maurier Theatre). Отделните формации на състава изнесоха самостоятелни и участваха в съвместни Коледени концерти. Оркестърът реализира самостоятелен концерт и записи в една от най-известните зали в гр.Торонто – “Глен Гулд”студио.

През месец декември 2001 ВДЮО представи мюзикъла „Скрудж” от Джеймс Лейси по романа на Чарлз Дикенс – „Коледна песен”,който бе приет с голям успех от варненската публика. Спектакълът бе представен и на други сцени в Североизточна България. През м.юли 2003г. децата от ВДЮО участваха в постановката на ОФД в рамките ММФ „Варненско лято” „Кармина Бурана” от Карл Орф. Със същата се представиха и на Новогодишния музикален фестивал в НДК гр.София. През м.декември 2003 съставът отбеляза своя 10 – ти юбилеен творчески сезон с мюзикъла на Харолд Арлен „Магьосникът от Оз”. Освен множеството спектакли в страната, през пролетта на следващата година ВДО осъществи концертно турне в гр. Киев – Украйна. През м.април 2004г. съвместно с ОФД съставът излезе с премиерата „Един американски уикенд” по мотиви от романа на Марк Твен „Том Сойер”. Мюзикълът от Александър Йосифов , поставен от творческия екип – диригента – Ганчо Ганчев, режисьора – Николай Априлов, художника – Иван Токаджиев и хореографа – Екатерина Чешмеджиева, още присъства редовно в месечния афиш на ОФД – Варна и се посреща с радост от детската публика. Наред със спектаклите, ВДЮО участва в множество концерти, организирани от Общински детски комплекс и Община – Варна.

През м. март 2006 в копродукция с ОФД-Варна, Варненска детско-юношеска опера постави мюзикъла на Ленард Бърнстейн „Уестсайдска история” – един от най – известните мюзикъли, поставян на световни оперни сцени. Постановъчният екип: диригент – Ганчо Ганчев, режисьор – Костадин Бандутов, хореограф – Константин Илиев, сценограф – Тодор Игнатов, хормайстор и корепетитор – Миглена Шишева и педагозите – актрисата Петя Петкова, балетистката Бистра Бъчварова и певицата Галина Станишева успя да реализира с ученици произведение, което с трудността си се счита за предизвикателство и за професионални състави. И сега това мюзикъла се слави като един от най – трудните музикални материали в жанра. Участниците са на реалната възраст на героите, което направи въздействието му още по – силно. С усвояването на вокалните партии, танци и актьорска игра, юношите от ВДО израстнаха в професионално отношение. Оркестърът, предимно ученици от НУИ „Добри Христов” показа с уменията си изключителна професионална подготовка. Състава е осъществил над 30 представления – предимно в гр.Варна. През месец май – 2006г. мюзикъла бе представен на юбилейното 40-то издание на националния фестивал на оперното и балетно изкуство в гр. Стара Загора.

В момента състава представя едновременно две постановки: мюзикъла „Мечо Пух” от композитора Ал. Йосифов – за най-малките зрители и една от най-успешните си продукции – мюзикъла „Хлапето” – от унгарския композитор Тибор Наги, по едноименния филм на Чарли Чаплин. Премиерата е реализирана през 2007г.Постановъчен екип – диригент – Ганчо Ганчев, режисьор – Георги Кайцанов, хореограф – Константин Илиев, сценограф – Тодор Игнатов, хормайстор и корепетитор – Миглена Шишева и педагозите – актрисата Петя Петкова, балетмайстор – Бистра Бъчварова и вокален педагог – Галина Станишева.Мюзикълът е реализиран с участието на професионални артисти от Драматичен театър „Стоян Бъчваров”. Основните роли се изпълняват от Свилен Стоянов, Петя Петкова, Пламен Георгиев, Надежда Михайлова и Георги Велчовски. В момента съставът играе редовни спектакли на сцената на ОФД – Варна. Поставя и мюзикъла „Коледна песен” по Чарлс Дикенс. За месец декември ВДЮО ще изнесе общо седем представления в рамките на Коледния фестивал на ОФД.

Гр. Варна, 10.11.2009г. Художествен ръководител: / Г. Ганчев /

MUNICIPAL CHILDREN’S COMPLEX – VARNAANNOTATIONVARNA’S CHILDREN-YOUTH OPERAVARNA’S CHILDREN-YOUTH OPERA (VCYO) at CHILDREN’S COMPLEX – Varna, Bulgaria, was established in 1993 and represents a unique organization in this country. It is made up of 4 formations – soloists, a choir, ballet dancers and an orchestra – involving more than 80 children and juveniles aged between 6 and 18.VCYO operates through an artistic team of esteemed professionals: Gancho Ganchev – Artistic Director and conductor, Miglena Shisheva – choirmaster and pianist; Petya Petkova – theatrical pedagogue, Bistra Bachvarova – ballet-master; Galina Stanisheva – vocal pedagogue, Todor Ignatov – artist and scenic designer.The team of artists is committed to helping young artists perform on the stage in various musical genres, concert performances of vocal, instrumental and vocal and instrumental works.Since its establishment the Varna’s Children-Youth Opera has set more than 12 musicals on stage and most of them are world famous works – the children’s opera The Little Chimney Sweeper by Benjamin Britten, the musical Scrooge by James Lacey (based on A Christmas Carol by Charles Dickens), A Christmas Fairy Tale by Elzbieta Eisimont, the musical The Wizard of Oz by Harold Arlen, Leonard Bernstein’s musical A West Side Story, and others. Some of the very successful Bulgarian musicals that were performed on stage were Vacation in the Village, Tip and Top from the Planet Flop by Georgi Zanev, the musical fairy tale Puk with writer Valeri Petrov and composer Andrey Drenikov, One American Weekend by Aleksandar Yosifov, and others. The formations have performed a number choir, instrumental and ballet works on the concert stage.VCYO has participated also in productions of Varna’s Opera and Philharmonic Society such as Carmen by G. Bizet, Othello by J. Verdi, Turandot by J. Puccini, that were performed also at the Varna Summer International Musical Festival jointly with world known Bulgarian singers such as Gena Dimitrova, Galina Savova, Emil Ivanov, etc.Since 1999 the team has participated regularly in the annual national festival of opera art in Bulgaria /Stara Zagora/ along with the professional opera theatres from the rest of the country.In November 1999 VCYO staged a charitable performance of The Little Chimney Sweeper by Benjamin Britten in sofia under the aegis of Mr. R. Stagg, the English ambassador in Bulgaria.In December 1999 VCO undertook a big opera concert tour in Toronto, Canada, at the invitation of the Canadian Children’s Opera Choir (ССОС). The tour became possible with the assistance of the Bulgarian Consular Service in Canada and the Bulgarian Cultural Centre in Toronto. The performers showed three productions of the children’s opera The Little Chimney Sweeper (two of them were staged at the на du Maurier Theatre). The formations of the children’s opera held individual concerts and participated in joint Christmas concerts. The orchestra held an individual concert and made records at one of the most famous halls in Toronto – Glen Gould Studio.In December 2001 VCYO performed the musical Scrooge by James Lacey, based on the Charles Dickens’ novel Christmas Carol. It was greatly applauded by the audience in Varna. The musical was then performed on other theatrical stages in North Eastern Bulgaria. In July 2003 the VCYO children participated in Carmina Burana by Carl Orff – a production of Varna’s Opera and Philharmonic Society at the Varna Summer International Musical Festival. The same production was staged at the New Year’s Musical Festival held in the National Palace of Culture in Sofia. In December 2003 VCYO celebrated its 10th artistic jubilee with the Harold Arlen’s musical The Wizard of Oz. Apart from its numerous performances in the country, VCYO had a tour to Kiev, Ukraine, in the spring of 2004. In April 2004 VCYO showed a premiere of One American Weekend based on Mark Twain’s novel of Tom Soyer jointly with the Opera and Philharmonic Society. Aleksandar Yosifov’s musical, staged by the artistic group involving Gancho Ganchev – conductor, Nikolay Aprilov – director, Ivan Tokadzhiev – artist–painter and Ekaterina Cheshmedzhieva – choreographer, is regularly present in the program of Varna’s Opera and Philharmonic Society and enjoyed by the children’s audience. VCYO participates in a number of concerts organized by the Municipal Children’s Complex and Varna Municipality along with the staging of various productions.In March 2006 VCYO staged Leonard Berstein’s musical West Side Story – one of the most famous musicals staged worldwide – as a co-production jointly with Varna’s Opera and Philharmonic Society. The stage team with members Gancho Ganchev – conductor, Kostadin Bandutov – stage director, Konstantin Iliev – choreographer, Todor Ignatov – scenic designer, Miglena Shisheva – choirmaster and pianist and the pedagogues – Petya Petkova – actress, Bistra Bachvarova – ballet dancer and Galina Stanisheva – singer, staged successfully with students a musical work that challenges even professional troupes with its difficulty. Even now this musical is considered to be one of the most difficult musical works in this genre. The participants are at the real age of the characters and that created an even greater impression.The young artists from VCYO underwent professional development while learning the vocal parts, the dances and the acting. The orchestra, mainly students from Dobri Hristov Artschool, demonstrated exceptional skills as a result of their professional prepration. The performers have staged more than 30 productions, mainly in Varna. In May 2006 the musical was stated at the 40th jubilee of the National Festival of Opera and Ballet Art in Stara Zagora.At the moment the production team is preparing two productions simultaneously: the musical Winnie the Pooh by the composer Al. Yosifov for the youngest viewers and one of the most successful productions, the musical The Kid based on the movie created by Charles Chaplin and with music composed by the Hungarian composer Tibor Nagi. The premiere was in 2007. Production team – Gancho Ganchev – conductor, Georgi Kaytsanov – director, Konstantin Iliev – choreographer, Todor Ignatov – scenic designer, Miglena Shisheva – choirmaster and pianist and the pedagogues – Petya Petkova – actress, Bistra Bachvarova – ballet master and Galina Stanisheva – vocal pedagogue. The musical was performed with the participation of professional actors from Stoyan Bachvarov Drama Theatre. The leading parts were performed by Svilen Stoyanov, Petya Petkova, Plamen Georgiev, Nadezhda Mihaylova and Georgi Velchovski. The musical A Christmas Carol by Charles Dickens will also be staged. In December VCYO will show a total of seven productions as part of the Christmas Festival of the Opera and Philharmonic Society.10.11.2009   Varna                     Artistic Director: G. Ganchev/
Част от изявите на ВДЮО


Участие на ВДЮО в оперен спектакъл „Кармина Бурана“ 
Снимки от  мюзикъла „Мамма миа“ 
Спектакъла „Коледна песен“ 
Още  за Варненска детско-юношеска опера – фейсбук
Джекил

За творческия екип  на варненска детско-юношеска опера

ГАНЧО ГАНЧЕВ – (13.07.1963)  диригент

Художествен ръководител и диригент на Варненска детско-юношеска опера; Художествен ръководител и диригент на Варненски камерен оркестър; Главен експерт Любителско музикално изкуство / Оркестри и ансамбли / в Дирекция Култура и духовно развитие – Община  Варна.; Артистичен секретар на Международен майски хоров конкурс проф. Георги Димитров.

Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив през 1989г. Учи хорово дирижиране при Никола Липов и оркестрово дирижиране при проф. Иван Спасов. По късно специализира оркестрово и оперно дирижиране при доц. Кирил Чапликов. Още като студент през последните две години на своето обучение е постоянен асистент диригент на Студентския симфоничен оркестър, камерения струнен оркестър към Академията и диригент на Студентския смесен хор към Пловдивски университет Паисий Хилендарски / Пловдив/.

В своята професионална кариера е създавал и ръководил различни симфонични, камерни и певчески състави. От 1990 година живее и работи в гр. Варна, България.

Той е един от хората, които възстановяват традициите на детската опера в града. Диригент е на Варненска детско-юношеска опера от 1993 година и неин Главен художествен ръководител от 1998.

През 2004г., под егидата на Дирекция Култура и духовно развитие – Община Варна, създава Варненски камерен оркестър от професионални музиканти от Държавна опера – Варна, който ръководи и в момента. С него участва активно в културния живот на града и е осъществил над 80 концерта със симфонична, оперна и салонна музика с известни наши и чужди изпълнители /певци и инструменталисти/, между  които: инструменталисти:Клавирно дуо Хирш /САЩ/, Арик Давидов –  тромпет /Израел/, Йежин Гил – пиано /Корея/, проф. Йосиф Радионов – цигулка, проф. Милчо Левиев – пиано, проф. Недялчо Тодоров – цигулка, Веско Стамболов – пиано, Марио Хосен – цигулка, Мичо Димитров – цигулка, Максим Ешкенази – цигулка, Веско Пантелеев Ешкенази – цигулка, доц. Ростислав Йовчев – пиано, Павел Минев – цигулка, Анжела Маджарова – арфа, Симеон Шишев – флейта, Шандор Яворкай – цигулка /Унгария/, Жаклин Прейс – цигулка, Хари Ешкенази – цигулка и др.певци:Цветелина Василева – сопран, Калуди Калудов – тенор, Паола Леджери – сопран /Италия/, Дионисиос Тсантинис – бас/Гърция/, Давиде Джусти – тенор /Италия/, Даниела Димова – сопран, Бойка Василева – мецосопран, Ивайло Йорданов – баритон, Вера Гиргинова – сопран и други.

От 2002 година е Артистичен секретар и един от главните организатори на Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров” – гр. Варна и Главен музикален експерт в Дирекция Култура и духовно развитие – Община  Варна.

Диригент – постановчик е на повече от 14 мюзикъла, между които: Скрудж от Джеймс Лейси, Магьосникът от Оз от Харолд Арлън, Американски уикенд от Александър Йосифов, Коледна песен от Джеймс Лейси, Уестсайдска история от Ленард Бърнстейн,  Хлапето от Тибор Наги,  Мамма миа по музика на АББА и други.

Осъществява много копродукции на мюзикъли съвместно с ОФД – Варна. Хормайстор е на детските хорове в различни постановки на ОФД – Варна: Кармен – Бизе, Турандот – Пучини Отело – Верди, Борис Годунов – Мусоргски, Кармина Бурана – К. Орф, Палячо – Леонкавало и др. Оркестрира и аранжира много музикални произведения за различни състави. В творческата си биография има осъществени общо над 1500 изяви /концерти, спектакли/. Със съставите, които ръководи и дирижира е концертирал в България, Германия, Австрия, Гърция, Русия, Украйна, Белгия, Холандия, Италия, Канада и други. Има осъществени записи в Българско национално радио, радио Варна и радио CBS – Канада. Носител е на награда „Шофар” за 2010г. в категорията „За етническата толерантност“ връчена му от Организация на евреите в България „Шалом”. Многократно е канен за член на жури на национални и международни конкурси.

Миглена Шишева пианист, хормайстор и корепетитор на Варненска детско юношеска опера.

През 1990г. Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив. Същата година постъпва на работа като корепетитор в Държавна опера – Варна, където работи до 1992г.

През 1993г. е един от основателите на Варненска детско – юношеска опера, чрез която се възстановяват традициите на съществуващата през 80 – те години детска опера в града. От тогава до сега е неразделно свързана със състава и е една от главните движещи фигури за неговото развитие.

Участва в създаването и представянето на мюзикълите „Ваканция на село”, „Тип и Топ от планетата Флоп” от Г. Занев, музикално – драматичната приказка „Пук” по В. Петров и муз. на Андр. Дреников, детската опера „Малкият коминочистач” от Б. Бритън, мюзикълите „Магъосникът от Оз” от Х. Арлен, „Уестсайдска история” от Л. Бърнстейн, „Скрудж” от Дж. Лейси, „Мечо Пух” и „Един американски уикенд” от Ал. Йосифов, „Хлапето” от Т. Наги, „Мамма миа” по музика на АББА и др..

Хормайстор е на детските хорове в много постановки на Държавна опера – Варна. С Варненска детско-юношеска опера е концертирала в много градове в страната и чужбина.

Галина Станишева – музикален педагог

През1982г. завършва Средно Музикално училище ”Добри Христов” гр.Варна със специалност класическо пеене.

Висшето си образование получава в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив,където се дипломира със специалност музикална педагогика. Специализира класическо пеене в класа на проф. Валентина Александрова. През периода 1983-1987г. е в състава на Академичния камерен хор с диригент Крикор Четинян. Осъществени са множество концерти,записи и турнета в страната и Европа.

Работила е в отдел “Култура”-община Провадия като специалист и организатор на Националния музикален конкурс”Светослав Обретенов” гр.Провадия, и в Общообразователно училище като преподавател по музика.

През 1993г. е назначена в Общински Детски Комплекс-гр.Варна.Вокален педагог и преподавател по солфеж  на Варненска детско-юношеска опера и Детски хор „Добри Христов”.Като част от екипа на ВДЮО е работила за реализиране на спектаклите: ”Магъосникът от Оз”,”Коледна песен”, ”Един Американски уикенд”, ”Уетсайдска история”,”Хлапето”, ”Мамма миа”, ”Мечо Пух”.

Работи с творческия екип на детски хор”Добри Христов” по подготовка и осъществяване на многобройни концерти,фестивали и конкурси в България, Франция, Италия, Македония и др.

От 1995г. е организатор  на Националния Детски Фолклорен Конкурс”Диньо Маринов”.

През 2010г. се включва в организацията на Международния майски хоров конкурс гр.Варна.


Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz