ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

Списък на приетите в школа „Приложна информатика“

                                                                 Школа „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“

 

                    

 

Учител: инж. Григория Иванова

тел.:  0878126029

e-mail: grethenbg@gmail.com

Учител: инж. Никола Райков

тел.: 0889976284

e-mail:  nrajkov@gmail.com

В школа „Приложна информатика“ се обучават деца на възраст от 7 до 18 години. Групите са смесени и на практика разделението на децата по групи става според степента на компютърната им грамотност.

В групите за начинаещи се изучават елементите на компютърната система, продуктите на Microsoft Office, както и първоначално обучение за работа в Интернет. Особено внимание се обръща на игрите, тъй като те дават възможност на децата да свикнат да боравят с елементите на компютърната система – мишка, клавиатура, да се ориентират в менюто на игрите, което в повечето случаи е представено по по-атрактивен за децата начин. В групите за напреднали децата обогатяват знанията си. Поради слабата компютризация на българските училища, малкият брой часове по информационни технологии и недостига на преподаватели по информатика, голяма част от децата поставят основите на обучението си по информатика и информационни технологии именно в школите на Детския комплекс. Участниците в тези групи се ориентират свободно в Интернет-пространството и използват максимално възможностите му за набавяне на информация, свързана както с интересите им, така и с изучавания в училище материал. Голям интерес се наблюдава към комуникативните възможности на Интернет – средата. Децата от школата участват ежегодно  в международни, национални и регионални конкурси  със свои творби – плакати, флаери, мултимедийни презентации, филми. През тази година школата се представи отлично с рисунка – дигитална живопис и графика на тема „Моята България”, с клип на тема „Различен начин на живот”, с мултимедийна презентация в конкурсите „По стъпките на Бедредин“ и „Куба – далечна и близка”, съвместно с детски парламент в конкурса на ЕК „Еврото: какво означава то за нас?”и в конкурс на МОНТ и Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” с филм „Насилието сред младите”.
Школата по приложна информатика е мястото, където децата се  потапят във вълшебния свят на информационните технологии и правят първите си стъпки по дългия път към познанието на съвременния високо технологичен свят.  В школата се обучават деца от Терапевтичен център „Радост“ към Фондация „Радост за нашите деца“, ученици от Помощно училище „Бр. Миладинови“ и възпитаници на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“.


Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz