ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА

Отчет за  изпълнението на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна 01.01-31.03.2017 г.

Календарен план за м. май 2017 г.

Бюджет на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна за 2017 г.

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВАРНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СТАТУТИ

 

СТАТУТ  VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА  ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРИКАЗКИТЕ” ВАРНА, 2017 г.

Х НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „МОРСКО КОНЧЕ“ ВАРНА, 10 – 11 ЮНИ 2017 Г.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ Е УДЪЛЖЕН ДО 20 МАЙ 2017 г.        ЗАЯВКА

 

 

ДОКУМЕНТИ НА МОН


Проект на НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година proekt_NKID_2016_2017_Final

ВАКАНЦИИ 2016-2017

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

nrdb1_transport_16.012017

 

 


Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz