ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА

Изпълнение на бюджета на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

Календарен план за м. февруари 2017 г.

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

БЮДЖЕТ НА ОДК за 2016 г.

ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВАРНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СТАТУТИ

Статут на XI Национален конкурс “Морето, морето, морето…” за литературно творчество и компютърна рисунка, Варна 2016 г.

Статут на Общински конкурс “Рождество Христово”, Варна 2016 г.

VI Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници  в макети”,  Варна 2017 г. 

 СТАТУТ НА XVI РЕГИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ, ВАРНА 2017 Г.  

СТАТУТ НА ХХ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА

 ВАРНА, 2017 Г. 

Статут на Общински конкурс “Възкресение Христово”, Варна 2017 г.

Статут на XXIII Национален конкурс „Диньо Маринов” – Варна, 2017 г. – за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли / 31 март, 01 и 02 април 2017 г./

СТАТУТ  VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА  ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРИКАЗКИТЕ” ВАРНА, 2017 г.

 

 

ДОКУМЕНТИ НА МОН


Проект на НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година proekt_NKID_2016_2017_Final

ВАКАНЦИИ 2016-2017

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

nrdb1_transport_16.012017

 

 


Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz