ДЮТ „ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ“
Трето равнище Първа група
1 Александра Станиславова Златева
2 Антон Добромиров Добрев
3 Десислава Веселинова Василева
4 Симона Велиславова Алексиева
5 Мария Руменова Бенчева
6 Борис Николаев Василев
7 Никола Христов Димов
8 Мирослава Атанасова Кючукова
9 Пламена Димитрова Димитрова
10 Юлия Даринва Моралийска
11 Бояна Михайлова Никова
12 София Боянова Кремидчиева
13 Любов Николаевна Красникова
14 Вера Николаевна Красникова
15 Габриела Мартинова Дянкова
16 Николета Валентинова Димова
17 Ани Миланова Миланова
18 Стефани Веселинова Ангелова
19 Ани Емилева Димитрова
20 Александър Дамянов Стефанов
21 Елица Стоянова Горанова
22 Стефан Иванов Иванов
23 Виктория Веселинова Панайотова
Втора група
1 Али-Джан Али Али
2 Васил Стефанов Янакиев
3 Виктория Евгениева Генева
4 Ралица Дончева Дончева
5 Аксу Йълмаз Осман
6 Жулиета Христова Василева
7 Борис Мицов
8 Радина Красимирова Райкова
9 Моника Ивайлова Йотова
10 Димана Веселинова Георгиева
11 Антония Антонова Ганева
12 Виктория Цветомирова Антонова
13 Моника Стефанова Василева
14 Константина Миткова Георгиева
15 Ивайло Стефанов Василев
16 Деяна Радославова Генчева
17 Александър Димитров Димитров
18 Моника Галинова Ганева
19 Никола Атанасов Маринов
20 Богомил Бранимиров Ледлов
21 Веселина Николаева Скопчанова
22 Невена Пламенова Борисова
23 Криста Яворова Александрова

Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz