Школа по конструиране „Сръчни ръце“

преподавател: инж. Маргарита Гигова

GSM: 0878 12 60 28

rita_gigova@abv.bg


Една от първите школи в извънучилищната дейност. Работи с деца от детската градина и началния курс. Дава начални знания в областта на техниката, стимулира развитието на техническото мислене и реализирането на нови идеи.
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯ

ден от – до кабинет
вторник 14:00-:15:30

16:30-18:00