Документи

Прочети повече →

Със съдържанието на  Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие може да се запознаете тук: pravilnik_odk

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

административна и съдебна отговорност, съгласно действащите закони и разпоредби.   РАЗДЕЛ I ОБЛАСТ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА   Чл.5. Правилникът определя основните изисквания, които трябва да се осигуряват  и спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата             дейност, за да  се предотвратят евентуални трудови злополуки,    заболявания на учениците в  процеса на […]

Прочети повече →