Документи

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА Отчет за  изпълнението на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна 01.01-31.03.2017 г. Календарен план за м. май 2017 г. Бюджет на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна за 2017 г. ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  […]

Прочети повече →
Прочети повече →

На 10.03.2017 г. от 14.00 ч.  в зала 1 на хотел “Черно море”  се проведе научно-практически семинар на тема  „Взаимодействие на ЦПЛР – ОДК с родители, институции и организации за възпитанието на децата“. Гости на форума бяха Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности”, Коста Базитов – зам. кмет  в Община Варна, Веселин Рашев […]

Прочети повече →