Документи

Прочети повече →

На 10.03.2017 г. от 14.00 ч.  в зала 1 на хотел “Черно море”  се проведе научно-практически семинар на тема  „Взаимодействие на ЦПЛР – ОДК с родители, институции и организации за възпитанието на децата“. Гости на форума бяха Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности”, Коста Базитов – зам. кмет  в Община Варна, Веселин Рашев [...]

Прочети повече →
Прочети повече →

ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА Бюджет на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна за 2017 г. Календарен план за м. март 2017 г. ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ОБЩИНСКИ [...]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр Варна няма да работи до петък 13 януари включително. На 14 и 15 – събота и неделя занятията  ще се провеждат  по график.   

Прочети повече →

Срокът за приемане на творби за НК “Любовта в нас” се удължава до 22 януари 2017 г.   Изтеглете статута от тук: Статут-Любовта-в-нас-2017

Прочети повече →