Документи

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА Календарен план за м. януари 2017 г. Г Р А Ф И К за работата  на школите  Изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. БЮДЖЕТ НА ОДК за 2016 г. ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪР ЗА [...]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →