Документи

Прочети повече →

Глава І. Общи положения Чл. 1. Варненската ученическа академия (ВУА) има за основна цел усъвършенстването на работата с надарени талантливи деца с оглед разширяването на познанията и практическите им умения чрез функционирането на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта като извънкласни и извънучилищни форми на обучение. […]

Прочети повече →