Документи

Прочети повече →
Прочети повече →

         

Прочети повече →
Прочети повече →

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби (pdf)изтеглете от тук pril_1 Приета от Общински съвет Варна  ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013ГОДИНА  приета от МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  С    Р Е Ш Е Н И Е № 165 от   [...]

Прочети повече →

Уважаеми родители, бивши възпитаници на Общински детски комплекс, общественици и граждани, Общински детски комплекс – Варна разкрива  дарителска кампания за набиране на средства за честване на 60-години от  организирането на извънучилищната дейност във Варна: Общински детски комплекс -Варна Банка ЦКБ АД Банков код CECBBGSF  Банкова сметка  BG36CECB97903124102300  Средствата ще бъдат разходвани за издаване на юбилеен [...]

Прочети повече →
Прочети повече →

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА ПРОТОКОЛ Днес, 21 февруари 2013 година, на основание Заповед №181-РД 11/13.02.2013 на Директора на ОДК –Варна,  се проведе заседание на журито на Втория национален конкурс „Български архитектурни паметници в макети”, Варна 2013 в състав: Председател: инж. Севдана Таушанова – строителен инженер,  и членове: инж. Григория Иванова – учител ИТ, инж. [...]

Прочети повече →

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА ПРОТОКОЛ Днес, 11 февруари 2013 година, на основание Заповед  №167-РД-11 от 18.01.2013 г. на Директора на ОДК – Варна се проведе заседание на журито на Шестнадесетия национален конкурс „Любовта в нас”, Варна 2013  за категория „Литературно творчество – поезия и проза” в състав: Председател: Недялко Йорданов – поет и драматург [...]

Прочети повече →

Изтеглете статута и  заявката от  тук: Morsko_konche2013_statut i zaqvka МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА ОБЩИНА ВАРНА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА   ОБЯВЯВАТ  VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН  “МОРСКО КОНЧЕ”, ВАРНА, 15  -  16 юни  2013 ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да открива млади, талантливи изпълнители. Да съхранява и популяризира [...]

Прочети повече →