Документи

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА Изпълнение на бюджета на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. Календарен план за м. февруари 2017 г. ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК Изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. БЮДЖЕТ НА ОДК за 2016 г. ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И [...]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →