Документи

Каним Ви   Протоколът  на  журито е в  Актуално и  ТУК СТАТУТ

Прочети повече →
Прочети повече →

Заявката изтеглете от тук: МОРСКО_КОНЧЕ-заявка 2015  Изпратете САМО частта от заявката, с която  ще участвате.

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

Министърът на образованието и науката  проф. д-р Анелия Клисарова  откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда в град Варна от 23 до 25 юни 2014 година. На откриването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева. Програмата [...]

Прочети повече →

Уважаеми родители, От 18 ноември започва събирането на членски внос за 2013/2014 г.  от Настоятелството при Детски комплекс -Варна. Членският внос е 24 . оо лева  /по 2.00 лв. на месец/ и е задължителен за всички деца, посещаващи школите на комплекса. Събирането на членски внос е Решение от Протокол №5 от Обща родителска среща, проведена на [...]

Прочети повече →

         

Прочети повече →

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби (pdf)изтеглете от тук pril_1 Приета от Общински съвет Варна  ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013ГОДИНА  приета от МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  С    Р Е Ш Е Н И Е № 165 от   [...]

Прочети повече →

Уважаеми родители, бивши възпитаници на Общински детски комплекс, общественици и граждани, Общински детски комплекс – Варна разкрива  дарителска кампания за набиране на средства за честване на 60-години от  организирането на извънучилищната дейност във Варна: Общински детски комплекс -Варна Банка ЦКБ АД Банков код CECBBGSF  Банкова сметка  BG36CECB97903124102300  Средствата ще бъдат разходвани за издаване на юбилеен [...]

Прочети повече →