Документи

Изтеглете статута от тук: Статут-Любовта-в-нас-2016

Прочети повече →

Изтеглете статута от тук: Статут макети 2016

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

   ГЛАВА ВТОРА ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ   РАЗДЕЛ І Т р у д о в    д о г о в о р   Чл.6. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ. Чл.7. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя. Чл.8. Трудовият договор се сключва в [...]

Прочети повече →