ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Списък на приетите ученици в Школа “Детски и младежки парламент“ – Гражданско образование

 

учител: Юлия Кавръкова
GSM: 0878362029
е-mail: varna_dp@abv.bg
Детският парламент към Общински детски комплекс се утвърди като организатор на масови ученически прояви в морския ни град. Над 150 ученици от варненски училища, разделени във възрастови групи с желание посещават занятията на парламента. Тук те изграждат своята активна позиция по проблеми, касаещи децата и цялото общество. Възпитават се в отговорна гражданска позиция, зачитане на собственото достойнство и морални ценности, както и тези на другите. Вземат активно участие в демократичните процеси. Формират умения за работа в екип, развиват творческата си индивидуалност и стимулират вътрешната потребност за личностна изява. Приобщават се към европейската култура и ценности, но запазват националната идентичност. Развиват умения за общуване и толерантност. Детският парламент е мястото за обществена ангажираност на учениците за изграждане съпричастност към развитието на проблемите на родното място. Членовете на Детския парламент се научават да обсъждат, предлагат и вземат решения по глобални проблеми, най-често свързани с правата на децата, образованието, екологията на градската и училищна среда и опазването на Черно море. Под ръководството на високо подготвени преподаватели, парламентът се утвърждава като важно звено в обществения живот на града.Най-мотивираните членове участват всяка година в Националните срещи на Детските парламенти от цялата страна в София. Незабравими ше останат за тях и срещите в Карлово, Враца, Благоевград, Велико Търново, Шумен, Бургас и къде ли още не… Децата създадоха адаптиран вариант на Закона за закрила на детето, а също така се радват на 12 етични правила към учители и ученици, които са разпространени в почти всички варненски училища. Детският парламент има свой устав, правилник за организация на дейността, лого, приети на Общо събрание. Почетни членове на Детски парламента са: Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна Коста Базитов – зам. кмет „Образование”, инж. Радослав Тасков и Веселина Иванова – Дирекция „Образование” Монка Николова – Директор на ОДК, Николинка Даскалова – Началник РИО на МОМН. Ако искате заедно да общуваме за подкрепа и развитие, за хармонично израстване на младите хора, за стимулиране диалога и в сътрудничеството между отделните личности, пишете ни на адрес: varna_dp@abv.bg

Разкажете ни за живота на вашия парламент, за вашите успехи, за проблемите, които ви вълнуват. Ние ще се радваме да ви отговорим и ще бъдем безкрайно щастливи да открием нови приятели и нови светове!

 

ИНИЦИАТИВИ НА ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz