Име на школата:

Име на учителя:

Годишен норматив:

Разпределение на годишната преподавателска заетост:

Пример:

1гр.Предучилищна

ЕГН Име Презиме Фамилия Месторождение Местоживеене
/Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/

2гр. 1-4 клас

ЕГН Име Презиме Фамилия Месторождение Местоживеене
/Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/

3гр. 5-8 клас

ЕГН Име Презиме Фамилия Месторождение Местоживеене
/Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/

4 гр. 9-13 клас

ЕГН Име Презиме Фамилия Месторождение Местоживеене
/Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/ /Отделна колона/

Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

  • Digg
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YahooBuzz